Rollen som tillitsvalgt

Som tillitsvalgt i Parat har du en viktig rolle.

Som tillitsvalgt er det mye å sette seg inn i og vi har samlet nyttig informasjon for deg på disse sidene.

Du har et viktig verv og skal balansere mellom rollen som medspiller og den som handler ut fra medlemmenes interesser. Som tillitsvalgt er det du som er Parat ute på din arbeidsplass.

Parat skal bidra til at du får den kompetansen du trenger og du har alltid mulighet til å ta kontakt med oss for hjelp og veiledning.

Bli tillitsvalgt
Helt fersk som tillitsvalgt og ikke fått opplæring?
Tillitsvalgtes oppgaver
Huskeliste nye tillitsvalgte
Tid for å utføre tillitsverv
Tillitsvalgtes rettigheter og plikter privat sektor
Tillitsvalgtes rettigheter etter Hovedavtalen i staten
Parats kultur på kurs og konferanser
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS