Norwegian Kabinforening NK

Norwegian kabinforening er en partipolitisk uavhengig fagforening som organiserer kabinansatte i Norwegian i Norge og Danmark. NK ble stiftet 1. juni 1994 og sluttet seg til Parat 1. mai 1995. Parat er en arbeidstakerorganisasjon i YS. NK er også med i Parat Luftfart, den største interesseorganisasjonen i norsk luftfart med rundt 4000 medlemmer.

Norwegian kabinforening er en 100 % medlemsstyrt fagforening.

Styret konstituerer seg selv, bortsett fra leder som velges eksplisitt. Av og blant styremedlemmene oppnevnes også en 3. representant til slingekomitéen. Styret leder foreningen mellom årsmøtene og avholder møter etter behov. Det føres protokoll fra møtene. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret oppretter selv utvalg etter behov.

Lærlingene kan velge en egen representant for tettere koordinering med styret.

NK har som formål å trygge og utvikle medlemmenes livs‑ og levestandard

- ved å ivareta medlemmenes interesser overfor arbeidsgiver, arbeidsgiverorganisasjoner, Parat og andre interesseparter.

- ved å arbeide for å skape et godt arbeidsmiljø og trygge arbeidsplasser.

- ved å arbeide for et godt samarbeid mellom bedriften og de ansatte.

Vi er der for alle medlemmene, men også deg personlig om det er en enkeltsak det gjelder.

Ønsker du å bli medlem i Norwegian kabinforening? Da kan du enkelt melde deg inn via menyvalget " Bli medlem " i menyen til venstre, eller kontakte oss på nk@norwegian.no

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS