Slingekomitéen NK

Kontaktpersoner slingekomitéen:

Maria Gabrielle Groth (OSL)

Beate Rasmussen (BGO)

Thomas D Bodin (VO representant)

Kin Rossing Jensen (styrets representant)

E-post: slinger@norwegian.com

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS